FLEXI♥Girls

Flexi♥Girls je pohybovým krúžkom, ktorý sme vytvorili pre staršie dievčatá vo veku 9-12 rokov. Je spojením gymnastiky a tanca (showdancu). Využívaním tanečných prvkov prispejeme k rozvíjaniu pohybových schopností. Prvky gymnastiky zlepšia pohyblivosť a ohybnosť tela. Zlepšíme správne držanie tela, rovnováhu a rytmické schopnosti. Tanec a gymnastika pôsobí aj ako psychické uvoľnenie. Hodiny budú vedené zábavnou formou a našim cieľom je, aby sa dievčatá vždy tešili aj z toho najmenšieho pokroku a upevňovali si tak zdravé sebavedomie.

Informácie o krúžku
→ trvanie hodiny: 50 minút
→ oblečenie: pohodlné – tričko, legíny, gymnastický dres, cvičky alebo naboso – cvičíme na gymnastických kobercoch
→ voda: vlastná fľaša s označeným menom
→ 1x týždenne

• skupina sa otvára pri minimálnom počte 6 dievčat


STREDA   15:00 – 15:50

Športová hala Záhorská Bystrica


Doba trvania registrácie:

SEPTEMBER – DECEMBER → Kvôli prípadným neočakávaným pandemickým opatreniam sa zatiaľ september uhrádza oddelene, ale prihlásenie sa do krúžku je záväzné do decembra! V prípade, že by žiadne opatrenia nebránili činnosti našich krúžkov, pokračujete plynule ďalšie mesiace a riadite sa platobnými obdobiami (viď nižšie v texte).

JANUÁR – MAREC

APRÍL – JÚN


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia:

  • SEPTEMBER………………………… 12 eur
  • OKTÓBER – DECEMBER……….  72 eur
  • JANUÁR – MAREC………………… 72 eur
  • APRÍL  – JÚN………………………… 72 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

:

Registrácia:

Galéria

Tréner

Natália Stemnická
Naša trénerka Natália je niekoľkonásobná Majsterka SR v modernej gymnastike či už ako jednotlivec alebo ako súčasť spoločných skladieb (2008 - 2016). Dva roky sa popri gymnastike venovala tancovaniu Showdance v ŠK JUVENTA BA, kde tiež ako skupina dosiahli niekoľko úspechov: 3.miesto Majstrovstvá sveta 2014 a 2015. Predtým trénovala v klube TJ Rapid Bratislava. Už po prvých tréningoch si dievčatá Natáliu veľmi obľúbili a sme veľmi radi, že je súčasťou nášho tímu.
  • Kedy krúžky začínajú?

    Krúžok Flexi Girls začína v septembri. Prihlasovanie je vždy na obdobie SEPTEMBER – DECEMBER, JANUÁR – MAREC a APRÍL – JÚN. Ak sú voľné miesta, dá sa prihlásiť aj počas trvania krúžku.

  • Kde prebiehajú krúžky?

    Krúžok Flexi Girls prebieha v Športovej hale v Záhorskej Bystrici.