Športová hala - ZŠ Hargašova

Hargašova 5
841 06 Bratislava

Fajn Club

Bratislavská 1B
Areál TV Markíza

Parkovanie zdarma priamo v areáli

Zrkadlová miestnosť

bývalá Miestna knižnica Záhorská Bystrica
Čsl. tankistov 134

Kontakt

CITY KIDS, o.z. 

Hargašova 23/C
84106 Bratislava
Reg.na MV SR pod č. VVS1/1-900/90-54575 

 

IČO: 51985063
DIČ: 2120891850
Tel: +421 918 886 768
email: info@citykids.sk

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131