Športová hala - ZŠ Hargašova

Hargašova 5
841 06 Bratislava

Lalaland, Záhorská Bystrica

Kunovská 3
841 06 Bratislava

ZŠsMŠ Dubová

Dubová 1
811 04 Bratislava

Kontakt

CITY KIDS, o.z. 

Hargašova 8817/23C
841 06 Bratislava
Reg.na MV SR pod č. VVS1/1-900/90-54575 

 

IČO: 51985063
DIČ: 2120891850
Tel: +421 918 886 768
email: info@citykids.sk

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

V prípade záujmu o bližšie informácie o našich krúžkoch, ohľadom možnej spolupráce alebo sponzorstvu nás prosím kontaktujte.