O nás

“Chceme, aby naše deti využili čas zmysluplnými a obohacujúcimi aktivitami vo svojom bydlisku a nemuseli za športovými aktivitami dochádzať mimo Záhorskej Bystrice“

Občianske združenie City Kids sa zameriava na športové aktivity a vzdelávanie detí od útleho veku až po tínedžerov.

Deti sa snažíme viesť k športu zábavnou a nenásilnou formou.

Pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou každého z nás. Zdravotné benefity pravidelného pohybu sú úplnou samozrejmosťou, ale pohyb ovplyvňuje aj osobnosť a psychiku našich deti.

Našim cieľom je zapojiť akúkoľvek pohybovú aktivitu do denného režimu detí.

Tréningy realizuje náš team skúsených a odborne kvalifikovaných trénerov a inštruktorov.

Podporili nás