Podporili nás

2019

 • BSK: Participatívny rozpočet
 • MČ Záhorská Bystrica 
 • Grantový program hl. mesta SR Bratislavy: Záhorská Bystrica v pohybe, Moderná gymnastika v Záhorskej Bystrici, Vianoce v City Kids
 • Mikuláš 2019

2020

 • MČ Záhorská Bystrica
 • Grantový program hl.mesta SR Bratislavy: Svet našimi očami – projekt č.1 Online svet očami teenagerov – pilotná skladba “Vedieť dávať”                                                                                                                       projekt č.2. Svet očami teenagerov – online debata
 • Nadácia Volkswagen Slovakia: Cvičenie s fluiball loptami
 • Nadácia SPP
 • Nadácia ZSE

2021

 • MČ Záhorská Bystrica
 • Nadácia Volkswagen Slovakia: Festival modernej gymnastiky