Podporili nás

2019

  • BSK: Participatívny rozpočet
  • MČ Záhorská Bystrica 
  • Grantový program hl. mesta SR Bratislavy: Záhorská Bystrica v pohybe, Moderná gymnastika v Záhorskej Bystrici, Vianoce v City Kids
  • Mikuláš 2019

2020

  • MČ Záhorská Bystrica
  • Grantový program hl.mesta SR Bratislavy: Svet našimi očami – projekt č.1 Online svet očami teenagerov – pilotná skladba “Vedieť dávať”                                                                                                                       projekt č.2. Svet očami teenagerov – online debata
  • Nadácia Volkswagen Slovakia: Cvičenie s fluiball loptami
  • Nadácia SPP
  • Nadácia ZSE