Podporili nás

2023

 • MČ Záhorská Bystrica

2022

 • Nadácia TV Markíza: Pohyb nás spája, Letné tábory a kemp pre deti v Záhorskej Bystrici
 • Grantový program hl.mesta SR Bratislavy: Objav v sebe tanec! Otvárame modernú gymnastiku na ZŠ Dubová – Staré mesto Bratislava
 • BSK: City Kids – Športový festival 2. ročník
 • MČ Záhorská Bystrica

2021

 • MČ Záhorská Bystrica
 • Nadácia Volkswagen Slovakia: Festival modernej gymnastiky
 • BSK: City Kids – Športový Festival, Online svet našimi očami
 • Grantový program hl.mesta SR Bratislavy: Vráťme deti do pohybu, Tancuj s nami Rock ´N´Roll
 • Nadácia Televízie Markíza: Atletika v City Kids

 

 

2020

 • MČ Záhorská Bystrica
 • Grantový program hl.mesta SR Bratislavy: Svet našimi očami – projekt č.1 Online svet očami teenagerov – pilotná skladba „Vedieť dávať“                                                                                                                                             projekt č.2. Svet očami teenagerov – online debata
 • Nadácia Volkswagen Slovakia: Cvičenie s fluiball loptami

2019

 • BSK: Participatívny rozpočet
 • MČ Záhorská Bystrica
 • Grantový program hl. mesta SR Bratislavy: Záhorská Bystrica v pohybe, Moderná gymnastika v Záhorskej Bystrici, Vianoce v City Kids

 

 • : Mikuláš 2019