2% z dane

Vážení rodičia a priaznivci City Kids,

v prvom rade Vám ďakujeme za Vašu priazeň. Len vďaka Vašej dôvere sme dnes schopní realizovať krúžky pre viac než 400 detí primárne zo Záhorskej Bystrice a blízkeho okolia.

Každý rok sa snažíme zlepšovať podmienky pre naše deti v CITY KIDS. Chceme sa neustále posúvať a rásť. Snažíme sa, aby mali deti tie najlepšie tréningové pomôcky, tých najlepších trénerov, vymýšľame im tematické tréningy, absolvujeme rôzne vystúpenia, vymýšľame a realizujeme si kostýmy…

Robíme všetko pre to, aby sa u nás cítili úžasne a dávame do toho všetku našu energiu a lásku.

Aj na rok 2024 máme papier s plánmi už plný a popísaný rôznymi nápadmi, blížiacimi sa vystúpeniami a podujatiami. Vaše 2% z daní by nám zjednodušili ich realizáciu a sme vďační za každý príspevok, ale cítime to aj tak, že…MY TO VŽDY NEJAKO ZVLÁDNEME. Máme okolo seba množstvo skvelých ľudí, ktorí nám pomáhajú a podržia nás.

Ale niektoré deti to musia zvládnuť za oveľa ťažších podmienok. Chceli by sme preto aj tento rok opäť pomôcť deťom, ktoré nemajú možnosť športovať a mať krásne zážitky kvôli finančnej situácii.

A preto by sme VAŠE 2% Z DANÍ VYUŽILI NA POMOC DEŤOM ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN a DALI IM VĎAKA TOMU MOŽNOSŤ ABSOLVOVAŤ NÁŠ KEMP ALEBO KRÚŽOK podľa ich výberu.

Opäť oslovíme aj Vás a ak poznáte kohokoľvek komu by to pomohlo, napíšte nám!Údaje k vyplneniu Vyhlásenia:

Názov:  City Kids
Sídlo: Hargašova 23/C,  841 06 Bratislava
IČO: 51985063
Právna forma: občianske združenie


Ak za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ:

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

K vyhláseniu doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.


Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.

→ Suma príspevku sa vždy zaokrúhľuje v smere nadol na dve desatinné miesta. Napr.: ak Vám vyjde suma 20,998€ tak do potvrdenia napíšte 20,99€


Ďakujeme a veľmi si vážime Vašu pomoc.

City Kids