ATLETICKÝ KRÚŽOK

-


Atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopností detí.

Na našom atletickom krúžku sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu.

Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

A v neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby sa hýbali pravidelne a s radosťou.

Tešíme sa na všetkých malých atlétov – krúžok je vhodný aj pre dievčatá aj chlapcov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv do haly a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 -60 minút (podľa vekovej kategórie)
→ 1x týždenne/2x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 14:00 a 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


∗ ŠKOLA 1x týždenne 1. – 2.ročník

PONDELOK  14:00 – 15:00

ŠTVRTOK 15:00 – 16:00


∗ ŠKOLA (8 rokov a viac) 2x týždenne POKROČILÍ

PONDELOK + ŠTVRTOK 15:00 – 16:00∗ ŠKOLA 1x týždenne 3. – 6 .ročník

ŠTVRTOK 14:00 – 15:00


∗ ŠKÔLKA Predškolský vek (po dohode aj mladší)

ŠTVRTOK 16:10 – 17:00


POKROČILÁ SKUPINA – výkonnostne zdatnejšia skupina, vyhradzujeme si právo preradenia z tejto skupiny do začiatočníckej. Cieľom tejto skupiny je aktívne sa zapojiť do atletických súťaží.


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia 1x týždenne PONDELOK:

  • SEPTEMBER – JANUÁR  150 eur (18 tréningov)
  • FEBRUÁR – JÚN 150 eur (18 tréningov)

Platobné obdobia 1x týždenne ŠTVRTOK:

  • SEPTEMBER – JANUÁR  144 eur (17 tréningov)
  • FEBRUÁR – JÚN 160 eur (19 tréningov)

Platobné obdobia 2x týždenne:

  • SEPTEMBER – JANUÁR 295 eur (35 tréningov)
  • FEBRUÁR – JÚN 310 eur (37 tréningov)

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.


Pokyny pre rodičov a deti → Všeobecné podmienky


 

: