ATLETIKA

Atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopností detí.

Na našom atletickom krúžku sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu.

Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

A v neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby sa hýbali pravidelne a s radosťou.

Tešíme sa na všetkých malých atlétov – krúžok je vhodný aj pre dievčatá aj chlapcov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ Za priaznivého počasia budú tréningy prebiehať vonku (Športový areál pri ZŠaMŠ Hargašova). V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v športovej hale.
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


PONDELOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 2. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKOLA 5 – 7 rokov

 

ŠTVRTOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 1. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKÔLKA 5 – 6 rokov


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia Pondelok:

  • APRÍL  – JÚN ………………………. 72 eur

Platobné obdobia Štvrtok:

  • APRÍL  – JÚN ………………………. 66 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.


Pokyny pre rodičov a deti → Všeobecné podmienky


 

:

Registrácia:

Galéria

Tréner

Daniel Ruman
Náš tréner Dano je aktuálne v poslednom ročníku FTVŠ v odbore Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Má skúsenosti ako tréner kondičnej prípravy detí, ale zároveň pôsobí aj ako učiteľ telesnej výchovy na základnej škole, takže vie ako deti zaujať, aby sa na hodinách nenudili a tešili sa na každý tréning. Od prvej hodiny si deti získal priateľským prístupom.