ATLETICKÝ KRÚŽOK

Atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopností detí.

Na našom atletickom krúžku sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu.

Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

A v neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby sa hýbali pravidelne a s radosťou.

Tešíme sa na všetkých malých atlétov – krúžok je vhodný aj pre dievčatá aj chlapcov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 -60 minút (podľa vekovej kategórie)
→ Za priaznivého počasia budú tréningy prebiehať vonku (Športový areál pri ZŠaMŠ Hargašova). V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v športovej hale.
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 14:00 a 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


PONDELOK

14:00 – 15:00 ∗ ŠKOLA 1. – 2.ročník

15:00 – 16:00 ∗ ŠKOLA 3. – 4.ročník

 

ŠTVRTOK

15:00 – 16:00 ∗ ŠKOLA 1. – 3.ročník

16:00 – 17:00 ∗ ŠKÔLKA 5 – 6 rokov


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia Pondelok:

  • APRÍL – JÚN  70 eur (10 tréningov)

Platobné obdobia Štvrtok:

  • APRÍL – JÚN 84 eur (12 tréningov)

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.


Pokyny pre rodičov a deti → Všeobecné podmienky


 

:

Registrácia:

Galéria

Tréner

Natália Bartová
Miroslav Borovka
Tréner Miro je momentálne študentom FTVŠ - odbor tréner v atletike. Atletike sa venuje aktívne od 15 rokov. Je viacnásobný majster Slovenka na stredné a dlhé trate. Na našich tréningoch deťom posúva svoje dlhoročné skúsenosti zo svojich tréningov, ale aj poznatky zo svojho štúdia.
Adam Maškuľák