ATLETIKA

Atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopností detí.

Na našom atletickom krúžku sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu.

Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

A v neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby sa hýbali pravidelne a s radosťou.

Tešíme sa na všetkých malých atlétov – krúžok je vhodný aj pre dievčatá aj chlapcov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ Za priaznivého počasia budú tréningy prebiehať vonku (Športový areál pri ZŠaMŠ Hargašova). V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v športovej hale.
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


PONDELOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 1. – 4.ročník

 

ŠTVRTOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 1. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKÔLKA 5 – 6 rokov


Doba trvania registrácie:

SEPTEMBER – DECEMBER → Kvôli prípadným neočakávaným pandemickým opatreniam sa zatiaľ september uhrádza oddelene, ale prihlásenie sa do krúžku je záväzné do decembra! V prípade, že by žiadne opatrenia nebránili činnosti našich krúžkov, pokračujete plynule ďalšie mesiace a riadite sa platobnými obdobiami (viď nižšie v texte).

JANUÁR – MAREC

APRÍL – JÚN


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia:

  • SEPTEMBER ……………………….. 18 eur
  • OKTÓBER – DECEMBER ………. 72 eur
  • JANUÁR – MAREC ………………. 72 eur
  • APRÍL  – JÚN ………………………. 72 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

:

Registrácia:

Galéria

Tréner

Marek Pavuk
Marek Pavuk je mladý ambiciózny športovec, ktorý svoj doterajší život zasvätil ťažkým tréningom a pretekom. Vďaka tomu je však niekoľkonásobný juniorský Majster Slovenska v Triatlone, v Bazénovom a Diaľkovom plávaní. Veľmi úspešne nás reprezentoval aj na Majstrovstvách sveta v Triatlone a Akvatlone. Všetky jeho úspechy si môžte pozrieť na www.marekpavuk.sk Marek, podobne ako celý tím City Kids, chce svoju lásku k športu, svoje skúsenosti a vedomosti posúvať ďalej a učiť detí, že šport je krásny a prinesie im veľa benefitov v živote. Má bohaté skúsenosti s tréningmi detí, či už všeobecnej pohybovej prípravy, atletiky a plávania.