CITY KIDS RUN – REGISTRÁCIA!!!

• Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po E) približne v 5-10 minútových časových intervaloch.
• Začiatok je o 16:30!
• Dĺžka trate a kategórie:

A – vek do 4 rokov (rok narodenia 2017 a viac) – 60 m
B – vek 5 rokov (rok narodenia 2016) – 200 m
C – vek 6 a 7 rokov (rok narodenia 2015 a 2014) – 200 m
D – vek 8 a 9 rokov (rok narodenia 2013 a 2012) – 400 m
E – vek 10 a viac rokov (rok narodenia 2011 a menej) – 600 m

♥ Prezentácia prihlásených bežcov a vyzdvihnutie štartovného čísla: od 14:00 do 16:15 na Športovom festivale 2.10.2021

Odmeny
Malá cena pre každého účastníka.
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii dostanú vecné ceny.

♥ Tešíme sa na vás!

Organizátor City Kids si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Rovnako si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade nepriaznivého počasia.