Kde nás môžete vidieť?

12.3.2023 – VYSTÚPENIE na MDŽ v Spoločenskom dome o 16:00
24.6.2023 – KONCOROČNÉ VYSTÚPENIE  pre rodičov detí zo City Kids, Záhorská Bystrica
1.7.2023 – VYSTÚPENIE BYSTRICKÉ MALÉ HODY