Športový festival 2. ročník – Zábavný atletický sedemboj


Výsledky:

kategória A. do 4 rokov
1. miesto: Daria Suvorova
2. miesto: Lucka Miklánková
3. miesto: Emka Tkáčová

kategória B. 5 a 6 rokov
1. miesto: Lea Lempochnerová
2. miesto: Dorotka Basilová
3. miesto: Tobias Tóth

kategória C. 7 a 8 rokov
1. miesto: Adelka Miková
2. miesto: Agátka Basilová
3. miesto: Miška Sedláková

kategória D. 9 a viac rokov
1. miesto Maximilián Lempochner
2. miesto Vanessa Skyta
3. miesto: Romanko Períčka

Potlesk a ocenenie si však zaslúžia všetky deti, ktoré prišli nedeľu stráviť aktívne a nevzdávali sa, aj keď im niektoré disciplíny nešli.

Za nás to bolo jedno krásne športové popoludnie. Deti si vyskúšali pre mnohých nové atletické disciplíny, zažili krásne chvíle so svojimi kamarátmi a v mnohých momentoch sme si povedali, že sú konečne deťmi – keď našli lano a začali sa spontánne preťahovať, keď sa učili bláznivý tanček a ani tí najstarší sa nehanbili, ale spoločne sa jašili a bláznili.

Chceli by sme aj touto cestou poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli počas podujatia. Ďakujeme maminám za ich koláčiky pre našich športovcov. Ďakujeme aj Pohodovému ránku www.pohodoveranko.sk a Zuzke Krajňákovej za odmeny pre víťazov.

Tešíme sa na ďalšie ročníky a na ďalšie športové výkony šikovných detí zo Záhorskej Bystrici.

Tento projekt bol zrealizovaný za pomoci finančných prostriedkov úradu BSK.


NEDEĽU 6.11.2022 o 14:00 opäť športujeme.

Pre všetky deti pripravujeme už druhý ročník Športového Festivalu.

Tentokrát budeme súťažiť v rôznych atletických disciplínach v Športovej hale pri ZŠsMŠ Hargašova 5.

Disciplíny:

  1. BEH CEZ PREKÁŽKY
  2. SKOKY CEZ ŠVIHADLO
  3. HOD DETSKÝM OŠTEPOM
  4. SKOK DO DIAĽKY
  5. PREKÁŽKOVÁ DRÁHA
  6. HOD MEDICINBALOM Z KOLIEN
  7. HOD NA CIEĽ CEZ PREKÁŽKU

∗ náročnosť disciplín bude prispôsobená konkrétnej vekovej kategórii.

Na absolvovanie disciplín je potrebná elektronická REGISTRÁCIA (kliknite tu)najneskôr do 4.11.2022. Disciplíny sú rovnaké pre všetky deti, ale rozdelíme si ich podľa veku a v jednotlivých vekových kategóriách vyhlásime aj celkového víťaza. Registrované deti, ktoré absolvujú všetky disciplíny, budú odmenené DIPLOMOM a sladkým prekvapením za svoju snahu.

Vekové kategórie:

A – do 4 rokov

B – 5 a 6 rokov

C – 7 a 8 rokov

D – 9 a viac rokov

∗ Organizátor City Kids si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Rovnako si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia.


Inštrukcie k podujatiu:

Deti, ktoré sa chcú zúčastniť jednotlivých disciplín, musia mať na prezutie vhodnú obuv do športovej haly.

• Mladšie deti (kategória A) môžu súťažiť s pomocou rodičov, staršie deti to určite zvládnu aj samé a rodičia ich môžu povzbudzovať z tribún. Je potrebné, aby bol na ploche dostatočný priestor na vykonávanie jednotlivých disciplín. Vstup na plochu je možný len v prezuvkách, naboso alebo s návlekmi. Na tribúnach nie je potrebné sa prezúvať.

• Počet miest je obmedzený.


GDPR