SVET NAŠIMI OČAMI – „Vedieť dávať“

SVET NAŠIMI OČAMI – projekt č.1 Online svet očami teenagerov – pilotná skladba „Vedieť dávať“ – podpora Magistrátu hlavného mesta Bratislava r.2020

SVET NAŠIMI OČAMI – projekt č.2 Svet očami teenagerov – online debata s teenagermi – podpora Magistrátu hlavného mesta Bratislava r.2020


Vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta Bratislava sa nám podarilo zrealizovať skladbu “Vedieť dávať” a taktiež uskutočniť online debatu s teenagermi.

Projekt „SVET NAŠIMI OČAMI“  je určený deťom a mládeži so zreteľom na online prostredie.

Plánujeme ho prezentovať formou vzdelávacích prednášok na základných školách a  na našich sociálnych sieťach (FB a IG), na našej webstránke www.citykids.sk a Youtube kanály, aby sme oslovili čo najviac detí.

Naším cieľom je priblížiť deťom témy ako kyberšikana, vplyv sociálnych sietí, nástrahy online sveta a klamlivých reklám. Nebudú to však žiadne formálne reči a poučky. Chceme sa čo najviac priblížiť jazyku dnešných detí a teenagerov. Ponúkneme im rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorých poznajú, uznávajú a poskytnú im triezvy pohľad na online svet, ktorého sú súčasťou. Všetky problémové situácie rozoberieme aj z pohľadu psychológa, policajta a osôb, ktoré si týmito problémami prešli a úspešne ich zvládli.


: