ŠPORTOVO – GYMNASTICKÁ PRÍPRAVA

15:00 - 15:50 - Športová hala

Tento krúžok je našou novinkou!

Vytvorili sme ho ako skvelý doplnok k atletickému krúžku, prípadne iným pohybovým aktivitám.
Cieľom tohto krúžku bude zlepšenie základných pohybových návykov, zlepšenie a naučenie sa správneho držania tela. Deti budú rozvíjať svoje pohybové schopnosti.
Na tréningoch budeme posilňovať celé telo a zlepšovať koordináciu pohybov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ 1x týždenne

• skupina sa otvára pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD

ŠTVRTOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 1. – 4.ročník


Doba trvania registrácie:

SEPTEMBER – DECEMBER → Kvôli prípadným neočakávaným pandemickým opatreniam sa zatiaľ september uhrádza oddelene, ale prihlásenie sa do krúžku je záväzné do decembra! V prípade, že by žiadne opatrenia nebránili činnosti našich krúžkov, pokračujete plynule ďalšie mesiace a riadite sa platobnými obdobiami (viď nižšie v texte).

JANUÁR – MAREC

APRÍL – JÚN


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia:

  • SEPTEMBER ……………………….. 18 eur (3 lekcie)
  • OKTÓBER – DECEMBER ………. 72 eur (10 lekcií)
  • JANUÁR – MAREC ………………. 72 eur (11 lekcií)
  • APRÍL  – JÚN ………………………. 72 eur (12 lekcií)

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

 

:
    Po tréningu je potrebné dieťa vyzdvihnúť v Športovej hale.