Ľudové tance

14:00-15:00 - Športová hala

Novinka! Aby sme rozvíjali aj ľudové tance, ktoré sú našim bohatstvom, máme pre deti krúžok, kde sa zoznámia s folklórom prostredníctvom detských hier a jednoduchých tancov .
Deti sa hravou a veku primeranou formou naučia chápať krásu našich slovenských tradícií. Zlepšia si fyzickú kondíciu, rytmické cítenie a správne držanie tela. Budeme rozvíjať pohybové schopnosti a estetické cítenie.

Informácie o krúžku
> trvanie hodiny – 60 minút
> oblečenie – pohodlné – suknička, tričko, šaty, legíny, cvičky, papučky
> voda – vlastná fľaša s označeným menom

Cena:
3 mesačné členské (hodina 1xtýždenne) - 60€