Športová príprava – BOJOVÉ ŠPORTY A SEBAOBRANA

17:30 - 18:20 - FAJN CLUB, Záhorská Bystrica

Novinka!

Máme pre vás nový krúžok, ktorý bude fúziou všeobecnej športovej prípravy, sebaobrany (Krav Maga) a bojových umení Jiu Jitsu, Box a Kick Box.

Je určený pre dievčatá aj chlapcov. Cieľom je naučiť deti KOORDINÁCII POHYBOV, zlepšiť POSTREH, RÝCHLOSŤ a OBRATNOSŤ.

Deti sa naučia základné prvky SEBAOBRANY, podporíme ich sebakontrolu a vzájomnú spoluprácu.

Hravou formou sa naučia zodpovednosti, disciplíne a predchádzaniu nebezpečných situácií. Spoznajú svet bojových umení, rôzne techniky a princípy sebaobrany.

V neposlednom rade podporíme u detí zdravé sebavedomie a vznik nových kamarátstiev.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie, športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ Tréningy prebiehajú vo Fajn clube Záhorská Bystrica
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí


UTOROK

16:20 – 17:10 ∗ mladší bojovníci 5-8 rokov

17:20 – 18:10 ∗ starší bojovníci 9-12 rokov

ŠTVRTOK

16:20 – 17:10 ∗ mladší bojovníci 5-8 rokov


Doba trvania registrácie:

SEPTEMBER – DECEMBER → Kvôli prípadným neočakávaným pandemickým opatreniam sa zatiaľ september uhrádza oddelene, ale prihlásenie sa do krúžku je záväzné do decembra! V prípade, že by žiadne opatrenia nebránili činnosti našich krúžkov, pokračujete plynule ďalšie mesiace a riadite sa platobnými obdobiami (viď nižšie v texte).

JANUÁR – MAREC

APRÍL – JÚN


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia:

  • SEPTEMBER………………………… 18 eur
  • OKTÓBER – DECEMBER……….. 72 eur
  • JANUÁR – MAREC………………… 72 eur
  • APRÍL  – JÚN………………………… 72 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

: