LATINO dance

15:30 - Zrkadlová miestnosť

Deti sa na našom tanečnom krúžku naučia základy rôznych latinskoamerických tancov. Na hodinách rozvíjame motoriku a koordináciu tela, precvičujeme pamäť, ale aj orientáciu v priestore. Deti pracujú na pestrých krokových variáciách, ktoré následne spájajú do krátkych choreografií. Okrem tohto všetkého im krúžok prinesie do života radosť z pohybu, z tanca, správne držanie tela a veľa nových kamarátov.

→ Oblečenie – pohodlné oblečenie (suknička, legíny), balerínky, cvičky a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ Tréningy prebiehajú v Zrkadlovej miestnosti v bývalej Miestnej knižnici Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 134.
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

PONDELOK

15:30 – 16:20 ♥ LATINO dance_TEENS vek 9 – 14 rokov

16:30 – 17:20 ♥ LATINO dance vek 3,5 – 5 rokov

17:30 – 18:20 ♥ LATINO dance vek 6 – 8 rokov


Doba trvania registrácie:

SEPTEMBER – DECEMBER → Kvôli prípadným neočakávaným pandemickým opatreniam sa zatiaľ september uhrádza oddelene, ale prihlásenie sa do krúžku je záväzné do decembra! V prípade, že by žiadne opatrenia nebránili činnosti našich krúžkov, pokračujete plynule ďalšie mesiace a riadite sa platobnými obdobiami (viď nižšie v texte).

JANUÁR – MAREC

APRÍL – JÚN


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia:

  • SEPTEMBER………………………..  18 eur
  • OKTÓBER – DECEMBER……….  72 eur
  • JANUÁR – MAREC………………… 72 eur
  • APRÍL  – JÚN………………………… 72 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.


 

: