Moderná GYMNASTIKA

STREDA 17:00 - Športová hala

Moderná gymnastika je krásny, umelecký ženský šport, ktorý spája prvky baletu, akrobacie a tanca. S našimi gymnastkami pracujú trénerky najprv na technike tela bez náčinia. Rozvíjajú ich flexibilitu, zručnosť, správne držanie tela a ohybnosť. Neskôr sa na tréningoch sústredia na prácu s jednotlivými náčiniami ako je švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha. Vďaka tanečnej zložke sa naučia naše gymnastky prejavovať emócie a výraz prostredníctvom pohybu. U dievčat sa vďaka modernej gymnastike rozvíja aj ich zodpovednosť, sebadisciplína a sebaúcta. Hodiny sú sprevádzané hudbou, smiechom a radosťou z pohybu.

•pre staršie dievčatá máme vytvorený aj špeciálny krúžok s prvkami modernej gymnastiky FLEXI♥Girls

Informácie o krúžku
→ trvanie hodiny: 50 minút
→ oblečenie: pohodlné – tričko, legíny, gymnastický dres, cvičky
→  voda: vlastná fľaša s označeným menom

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupiny o 14:00 a 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


Tréningy 2x týždenne:

PONDELOK + STREDA 14:00 ŠKOLA 1. ročník

PONDELOK + STREDA 15:00 ŠKOLA 2. ročník •POKROČILÉ

PONDELOK + STREDA 15:00 ŠKOLA 3. a 4. ročník  


Tréningy 1x týždenne:

PONDELOK 15:00ŠKOLA 1. a 2. ročník •ZAČIATOČNÍČKY

STREDA 17:00ŠKOLA 1. a 2. ročník •POKROČILÉ

STREDA 16:00 PREDŠKOLÁČKY 1 •ZAČIATOČNÍČKY

STREDA 17:00PREDŠKOLÁČKY 2 •POKROČILÉ

STREDA 16:00ŽABKY vek 3,5 – 5 rokov


ZAČIATOČNÍČKY• nové dievčatá, ktoré predtým na modernú gymnastiku nechodili

POKROČILÉ • dievčatá, ktoré k nám chodili minulý rok


Doba trvania registrácie:

SEPTEMBER – DECEMBER → Kvôli prípadným neočakávaným pandemickým opatreniam sa zatiaľ september uhrádza oddelene, ale prihlásenie sa do krúžku je záväzné do decembra! V prípade, že by žiadne opatrenia nebránili činnosti našich krúžkov, pokračujete plynule ďalšie mesiace a riadite sa platobnými obdobiami (viď nižšie v texte).

JANUÁR – MAREC

APRÍL – JÚN


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia pre skupiny 1x týždenne PONDELOK:

 • SEPTEMBER………………………… 18 eur
 • OKTÓBER – DECEMBER……….  72 eur
 • JANUÁR – MAREC………………… 72 eur
 • APRÍL  – JÚN………………………… 72 eur

Platobné obdobia pre skupiny 1x týždenne STREDA:

 • SEPTEMBER………………………… 12 eur
 • OKTÓBER – DECEMBER……….  72 eur
 • JANUÁR – MAREC………………… 72 eur
 • APRÍL  – JÚN………………………… 72 eur

Platobné obdobia pre skupiny 2x týždenne:

 • SEPTEMBER………………………… 30 eur
 • OKTÓBER – DECEMBER………. 145 eur
 • JANUÁR – MAREC……………….. 145 eur
 • APRÍL  – JÚN……………………….. 145 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

:
  Po tréningu je potrebné dieťa vyzdvihnúť v Športovej hale.