ATLETIKA

16:00 - 16:50 - Športová hala

Atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopností detí.

Na našom atletickom krúžku sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu.

Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

A v neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby sa hýbali pravidelne a s radosťou.

Tešíme sa na všetkých malých atlétov – krúžok je vhodný aj pre dievčatá aj chlapcov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ Za priaznivého počasia budú tréningy prebiehať vonku (Športový areál pri ZŠaMŠ Hargašova). V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v športovej hale.
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


PONDELOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 2. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKOLA 5 – 7 rokov

 

ŠTVRTOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 1. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKÔLKA 5 – 6 rokov


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia Pondelok:

  • APRÍL  – JÚN ………………………. 72 eur

Platobné obdobia Štvrtok:

  • APRÍL  – JÚN ………………………. 66 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.


Pokyny pre rodičov a deti → Všeobecné podmienky


 

: