Ľudové tance

Novinka! Aby sme rozvíjali aj ľudové tance, ktoré sú našim bohatstvom, máme pre deti krúžok, kde sa zoznámia s folklórom prostredníctvom detských hier a jednoduchých tancov .
Deti sa hravou a veku primeranou formou naučia chápať krásu našich slovenských tradícií. Zlepšia si fyzickú kondíciu, rytmické cítenie a správne držanie tela. Budeme rozvíjať pohybové schopnosti a estetické cítenie.

Informácie o krúžku
> trvanie hodiny – 60 minút
> oblečenie – pohodlné – suknička, tričko, šaty, legíny, cvičky, papučky
> voda – vlastná fľaša s označeným menom

Cena:
3 mesačné členské (hodina 1xtýždenne) - 60€

Registrácia:

Tréner

Janka Ivaková
Janka má v City Kids pod palcom tréningy našich gymnastiek a tanečníčok. Tanec milovala už odmalička, 12 rokov sa aktívne venovala ľudovým tancom. Počas týchto rokov pribudla k tancu aj gymnastika a showdance. S klubom, v ktorom súťažne pôsobila, získala niekoľko cenných úspechov. Keďže oba tieto športy jej učarovali a sú jej srdcovou záležitosťou, aj po skončení aktívnej kariéry sa im naďalej venuje ako trénerka. Momentálne pôsobí ako trénerka a rozhodca v športovom klube ŠK Juventa Bratislava.