Záverečné vystúpenie 24.6.2023 /2 (foto: Kristína Holecová)