Vzdelávací projekt Svet našimi očami

Radi by sme vám predstavili pilotný projekt občianskeho združenia City Kids určený pre všetky deti a teenagerov – SVET NAŠIMI OČAMI.

Naše občianske združenie pôsobiace v Záhorskej Bystrici svojimi aktivitami vnáša deti do sveta športu, tanca  a pohybu. V dnešnej dobe sú však deti a teenageri často konfrontovaní aj s online svetom, ktorý prináša mnoho nástrah, skreslenú predstavu o realite, vytvára im v mnohých prípadoch nesprávne hodnoty a zlé vzory. Preto sme sa rozhodli venovať sa tejto problematike a vytvorili sme vzdelávací projekt, ktorý bude realizovaný na základnej škole v mieste nášho pôsobiska ZŠ Hargašova. Spoluprácu nám prisľúbila aj ZŠ Dubová a veríme, že postupne by sa tento projekt rozšíril na ďalšie školy.

Prvou etapou projektu je ústredná pieseň projektu – VEDIEŤ DÁVAŤ. Celou piesňou sa nesú 4 témy : šikana, výzor, sociálne siete a priateľstvá. Ukazuje reálne deti, reálny svet, hravosť a bezprostrednosť detí. Pri jej tvorbe sme videli ich chuť a zanietenie podieľať sa na niečom zmysluplnom. To nám dodalo ďalšiu motiváciu priniesť informácie, ktoré by deti a teenagerov naviedli na správnu cestu, ktorú by zúročili aj v budúcnosti. Chceme deti s vlastným názorom, s vlastnou identitou, zdravo sebavedomé a hrdé na to,  kým sú.